Home

 

Filosofie

De eigenheden van architectuur samen met de ontwikkeling van een
kritische omgang met verleden, heden en toekomst dienen als inzet voor de realisatie van een opdracht.

Onvermijdelijk spelen tegenstrijdige inzichten een belangrijke rol in
elke architecturale verwezenlijking.

Bij iedere opdracht is het voorwaarde deze probleemstelling, gekoppeld aan de gestelde opdracht,
in zo nauw mogelijke samenwerking met de opdrachtgever op te lossen.

Het is de verantwoordelijkheid van de architect dit proces
te begeleiden van eerste verkennende schets(en) tot de ingebruikname.

Registratienummer architectenregister: 1.890105.191
Bolt Architecten